Vorige winnaars

2020

Emrah Balcioglu

 

Dr. Emrah Balcioglu heeft in 2020 de Daniel den Hoed Award in ontvangst mogen nemen. De 2020 Award staat in het teken van fundamenteel onderzoek. Dr. Balcioglu is werkzaam in het laboratorium van de Tumorimmunologie. Met behulp van de award kan hij zijn onderzoek  ‘Gebruik van 3D modellen van kanker- en afweercellen voor realtime monitoring van de interactie‘ voortzetten in het Erasmus MC.

Door gebruik te maken van een innovatief 3D model bestaande uit kankercellen én immuuncellen van patiënten, wil Balcioglu de infiltratie van immuuncellen in de tumor, hun verblijf én de anti-tumor activiteit real time monitoren. Dit onderzoek geeft inzicht in de directe interacties tussen de tumorcel en de afweercel; doel is de ontwikkeling van nieuwe manieren om tumoren gevoelig te maken voor immuuntherapie.

Balcioglu: “It is an acknowledgement of my work to have received the Daniel den Hoed Award. But more importantly, it gives me the opportunity to make important steps in the improvement of the treatment of patients with cancer.”


2019

In 2019 zijn er twee Daniel den Hoed Awards uitgereikt!

Stijn Keereweer

 

Stijn Keereweer is hoofd-hals chirurg eneen jonge, talentvolle, onderzoeker in het Erasmus MC Kanker Instituut.

“Dagelijks zie ik als hoofd-hals chirurg van dichtbij de verwoestende werking die hoofd-hals kanker heeft op patiënten en hun omgeving. De enige factor die ik als chirurg kan beïnvloeden is het zo goed en volledig mogelijk wegsnijden van de tumor, met daarbij zoveel mogelijk behoud van functionaliteit en cosmetiek in het hoofd-hals gebied.”, aldus Stijn.

Dankzij de award kan Stijn onderzoek doen naar een nieuwe, innovatieve combinatie van twee optische technieken (fluorescentie-geleide chirurgie en Raman spectroscopie) die chirurgen in staat stelt om tijdens de operatie mondholte tumoren beter volledig te kunnen verwijderen.

Jurjen Versluis

 

Jurjen Versluis is internist-hematoloog en verbonden aan de afdeling hematologie van het Erasmus MC. Hij promoveerde in 2017 cum laude aan de Erasmus Universiteit op het onderwerp: “Allogene stamceltransplantatie bij patiënten met acute myeloïde leukemie – een toegespitste benadering”.

Met het budget van de Daniel den Hoed Award zet hij zijn onderzoek naar de toepassing van allogene stamceltransplantatie bij oudere patiënten voort. Hij gaat een innovatief en complex risico model ontwikkelen om artsen en patiënten beter te informeren over behandelingskeuzes tijdens het intensieve traject van een oudere acute myeloïde leukemie patiënt.


2018

Astrid van der Veldt

 

In 2018 is de Daniel den Hoed Award toegekend aan Dr. Astrid van der Veldt, internist-oncoloog. Het project van dr. van der Veldt gaat vooral over uitzaaiingen van kanker in de hersenen.

Nieuwe behandelingen zoals immuuntherapie hebben de vooruitzichten van patiënten met gevorderd melanoom indrukwekkend verbeterd, maar moeilijk te behandelen uitzaaiingen in de hersenen zijn een toenemend probleem. In het project van dr. van der Veldt zullen nieuwe beeldvormende technieken worden ontwikkeld om uitzaaiingen in de hersenen beter te kunnen detecteren. Ook is het doel om falen van de behandelingen beter te kunnen begrijpen om deze vaak fatale uitzaaiingen beter te kunnen behandelen.


2017

Nitika Taneja

 

Dr. Nitika Taneja is senior onderzoeker op de afdeling Moleculaire Genetica van het Erasmus MC en ontving eind 2017 de Daniel den Hoed Award. Met behulp van de award is zij in 2018 gestart met haar onderzoek “Chromatine ‘remodelers’ maken de weg vrij naar nieuwe behandelingen met chemotherapie.”

“Het belangrijkste doel dat wij als laboratorium nastreven is het vinden van betere en nieuwe therapieën voor patiënten met kanker: dit doen we door het bestuderen en bewerken van factoren die vaak gemuteerd (veranderd) zijn in kankercellen. Mijn groep heeft grote voortgang geboekt in de zoektocht naar de chromatine-vervormings-routes. Deze chromatine vervormers kunnen een belangrijk aangrijpingspunt zijn voor nieuwe kanker therapieën.”, aldus Dr. Taneja.


2016

Julie Nonnekens

 

Julie Nonnekens verricht onderzoek naar de onderliggende mechanismen van radioactieve behandeling van kanker. Met haar expertise op het gebied van DNA-schade en anti-kankertherapieën slaat ze de brug tussen het fundamentele laboratoriumonderzoek en de klinische toepassing.

‘Niets is zo complex als het menselijk lichaam.’, aldus Julie Nonnekens.

Met de Daniel den Hoed Award gaat ze onderzoek doen naar de effecten van anti-kanker therapie in kanker-en gezonde cellen.

Leonie Smeenk

 

Ook Leonie Smeenk won de Daniel den Hoed Award in 2016. Leonie is postdoctoral researcher in het Erasmus MC. Met de gewonnen award gaat Leonie fouten in het DNA onderzoeken bij leukemie.


2015

Hans Hofland

 

In 2015 won dr. Hans Hofland de Daniel den Hoed Award voor zijn veelbelovende onderzoek ‘Zoektocht naar de rol van verschillende steroïdenhormonen en hun receptoren in de groei van prostaatkanker’.

Hij onderzoekt welke hormonen er mogelijk betrokken zijn bij het ontstaan en de groei van prostaatkanker. Doel is om mannen met prostaatkanker op termijn een gerichte individuele behandeling te kunnen bieden.


2014

Rute Marques

 

Rute Marques won in 2014 de Daniel den Hoed Award voor haar onderzoek ‘Nieuwe wegen om de effectiviteit van PI3 kinase therapie bij prostaatkanker te vergroten‘. Rute Marques is vanaf 2011 werkzaam als postdoctoraal researcher in het Erasmus MC.

Qiuwei Pan

 

Qiuwei Pan was in 2014 een van de twee winnaars van de Daniel den Hoed Award.

Hij kan met de Award zijn onderzoek ‘Op zoek naar het ontstaan van leverkanker‘ voortzetten. Door de modernste moleculaire en celbiologie op te nemen, wil zijn onderzoek bijdragen aan het begrip van virus-gastheerinteracties, aan de ontwikkeling van nieuwe antivirale therapieën en aan een beter begrip van hoe hepatitis-virussen levercarcinogenese veroorzaken.