Regelmatige meetings

Er worden in het Erasmus MC voor kankeronderzoekers verschillende bijeenkomsten en lectures georganiseerd.


Meeting Frequentie Contactpersoon
ABC research meeting 1 dinsdag per 6 weken; 14:15-15:00u Maartje Hooning
JNI scientific lab meeting elke maandag; 13:00-14:00u Margot van den Akker
MORM (Medical Oncology Research Meeting) 1x per maand (dinsdag of donderdag); 08:30-09:30u Noortje Verschoor
Tumor Immunology Platform (TIP) elke dinsdag; 12:30-13:30u Alexandre Marraffa
Bridge meeting elke 2e dinsdag van de maand; 11:00-12:30u Arne IJpma
  • ABC research meeting: opgezet om elkaar vanuit verschillende disciplines (zoals radiologie, epidemiologie en plastische chirugie) op de hoogte te houden van onderzoek dat in huis plaats vindt op het gebied van borstkanker.
  • JNI scientific lab meeting: opgezet om meer coherentie tussen de verschillende onderzoeksgroepen in het Josephine Nefkens Instituut (JNI) te bereiken. Ook geeft het een mogelijkheid aan studenten om hun werk te presenteren.
  • MORM: de Medical Oncology Research Meeting (MORM) is in eerste instantie opgezet voor alle onderzoekers, medisch oncologen en arts-onderzoekers van de afdeling Interne Oncologie. Er wordt lopend onderzoek binnen de afdeling besproken, maar het biedt ook een platform voor onderzoekers om nieuwe ideëen te presenteren of samenwerkingen aan te gaan.
  • TIP meeting: het Tumor Immunology Platform (TIP) is een consortium van verschillende afdelingen (o.a. Immunologie, Medische Oncologie en Longgeneeskunde), waarin projecten worden geprensenteerd en bediscussieerd van masterstudenten, PhD-studenten en Postdocs.
  • Bridge meeting: overbrugt de kloof tussen biologie, technologie an de kliniek. Elke meeting bestaat uit een presentatie over biologie en een presentatie over bioinformatics/technologie of een combinatie van beiden. Volg deze link voor meer informatie.