ATMP -

GE-Healthcare closed cell processing system, incl. attributen

Status: in gebruik
Locatie: Nc-205
Inschrijven: geen open inschrijving. Neem contact op met Monique de Beijer.
Contactpersoon:
Monique de Beijer
E: m.debeijer@erasmusmc.nl

Het GE Healthcare gesloten kweeksysteem voorziet in het volledig automatiseren van celkweken volgens Good Medical Practice (GMP)-conforme regelgeving voor de productie van immuun cel Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs). Deze immuun cel ATMPs zijn gebaseerd op (genetisch gemodificeerde) T-cellen of dendritische cellen. Dit innovatieve, gesloten systeem maakt het mogelijk om de huidige ATMP productie op te schalen en te standaardiseren met minder mankracht en een verminderd risico op contaminatie. Dit draagt bij aan een efficiëntere, kosteneffectieve werkwijze en een reproduceerbaardere kwaliteit van het therapeutische eindproduct, welke noodzakelijk wordt geacht voor het toenemend volume van immuun cel ATMPs die Erasmus MC wilt produceren.

Het systeem bestaat uit:
 Terumo tubing system. De TSCDII tube welder is een compact en draagbare apparaat waarmee op steriele wijze twee slangen met elkaar worden verbonden (slangen van bijv kweek- en/of mediumzakken) waarmee wordt gegarandeerd dat het kweeksysteem gesloten is en blijft.
 Miltenyi CliniMACS Prodigy. De Prodigy kan het gehele productieproces geautomatiseerd en gestandaardiseerd uitvoeren, inclusief (wanneer noodzakelijk) aktivatie en zuivering van vooraf gedefinieerde immuncelpopulaties.
 Cytiva Xuri Cell expansion. De Xuri maakt het mogelijk dat het kweken van immuuncellen opgeschaald wordt, daarmee resulterend in hoge cel opbrengst per kweekzak.