Fellowships

Sinds 2014 worden jaarlijks de Daniel den Hoed Awards uitgereikt. Het Daniel den Hoed Fonds reikt deze prijs, ter waarde van € 250.000,-, uit aan jonge, talentvolle, gepromoveerde onderzoekers. Met behulp van deze prijs kunnen de onderzoekers hun projecten en wetenschappelijke onderzoeken verder realiseren.

Het Daniel den Hoed Fonds steunt kankeronderzoek in het gehele Erasmus MC.

Huidige winnaars

Sophie Veldhuijzen van Zanten

 

Dr. Sophie Veldhuijzen van Zanten is gepromoveerd arts in opleiding tot specialist bij de Radiologie & Nucleaire Geneeskunde. Veldhuijzen van Zanten heeft de Daniel den Hoed Award 2021 toegekend gekregen voor haar onderzoek naar het verbeteren van de behandeling van patiënten met hersentumoren.

Met de Daniel den Hoed Award wil ik een eerste proof of concept studie uitvoeren om het potentieel van een behandeling met Ac-PSMA te bevestigen bij patiënten met progressief/recidiverend glioom. Zeker voor patiënten met hersentumoren, voor wie de behandelopties tot nu toe beperkt of zeer ingrijpend zijn, brengt deze nieuwe, minimaal-invasieve behandeloptie mogelijk positieve invloed op de overleving en kwaliteit van leven. 

Recent werd al aangetoond dat dit principe in patiënten met prostaatkanker leidt tot vermindering van pijn en afname in grootte van de tumor, met weinig bijwerkingen. Deze techniek wordt nog nergens in de wereld toegepast voor patiënten met hersentumoren.

Jos Elbers

 

Dr. Jos Elbers is radiotherapeut-oncoloog en gespecialiseerd in hoofd-halskanker. Elbers heeft de Daniel den Hoed Award 2021 gekregen voor zijn onderzoeksvoorstel naar een nieuwe bestralingsbehandeling om de overlevingskansen van patiënten met hoofd-halskanker te verbeteren.

De overlevingskansen na radiotherapie (bestraling) voor hoofd-halskanker zijn slecht. Er zijn aanwijzingen dat de overlevingskansen kunnen worden verbeterd door immuuntherapie toe te voegen aan de behandeling met radiotherapie. Echter, radiotherapie heeft ook negatieve effecten op het immuunsysteem. De optimale balans tussen een stimulerende en remmende werking van bestraling, in combinatie met immuuntherapie, moet nog worden gevonden. Het doel van deze studie is om aan te tonen dat het veilig is om, en het immuunsysteem het beste kan worden gespaard door, (1) de bestralingsdosis per keer te verhogen waardoor het aantal bestralingen kan worden verlaagd, (2) de bestralingsdosis anders te verdelen en (3) te bestralen met protonen in plaats van fotonen. Deze aangepaste behandeling bestaat uit slechts 20 bestralingen, in plaats van de standaardbehandeling van 35 bestralingen.

Deze studie is daarmee een belangrijke eerste stap in de richting van nieuwe immuno-radiotherapie combinaties om de overlevingskansen van patiënten met hoofd-halskanker te verbeteren.